Goede God, aan behoeftigen en noodlijdenden schenkt Gij hoop en aan mensen die verdriet hebben, schenkt Gij troost. Wij bidden U vandaag voor alle Christenen in Afrika. Om bescherming tegen geweld, uitbuiting en intimidatie. Om bloeiende geloofsgemeenschappen. Om een groot geloof en een warm hart. Dat hun geloof ons hier bezielt en vrucht draagt in Uw Kerk overal ter wereld. Door Christus onze Heer.