Heer onze God, U hebt Uw vrede geopenbaard in Jezus de Messias. Wij willen U vandaag bidden voor alle inwoners van Aleppo in Syrië. Dat zij de vrede onder elkaar blijven zoeken en samen werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Geef dat de kerken in Aleppo en omgeving volstromen en dat de klokken vreugdevol luiden om de opstanding van Jezus Christus te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Berardus van Carbio en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.