donderdag 15 september 2022

Almachtige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie en om in de stilte van de eenzaamheid U doortastend te blijven zoeken. Wij denken vandaag speciaal aan de monniken en monialen in de kloosters in Europa, en aan de eremieten, man en vrouw, die in hun hermitages bidden voor vrede in onze wereld. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping en het Gelaat van Christus blijven zoeken. Wij bidden U voor nieuwe kloosterroepingen in Europa. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Smarten, door Christus onze Heer.