donderdag 15 oktober 2020

Genadige God, U hebt ons Uw Zoon Jezus Messias gegeven als Herder en Leidsman ten leven. Wij danken U vandaag voor allen in Ecuador die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving. Voor religieuzen, leraren, artsen en verplegers: om Uw zegen bij hun werk voor zieken, onwetenden en armen. Dat zij steeds met geduld en vriendelijkheid hun naasten te hulp komen en dat allen die zij helpen U zullen loven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, kerklerares, door Christus onze Heer.