donderdag 15 juli 2021

Barmhartige God, Jezus van Nazareth bracht hoop en genezing voor mensen die door hun naasten werden uitgesloten. Wij bidden U vandaag om zijn liefdevolle nabijheid voor mensen in de grote steden van Amerika die op straat moeten leven. Speciaal voor hen die lijden onder eenzaamheid en verwaarlozing. Bescherm hen tegen misbruik, koude, drugs en geweld en geef dat zij de weg vinden naar plekken van liefde en rust. Dit vragen wij U op voorspraak van de Veertig Martelaren van Tazacorte, La Palma, door Christus onze Heer.