donderdag 15 februari 2024

Trouwe God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn liefdevolle aanraking. Hij opende de ogen van blinden en Hij liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U vandaag voor kinderen in Tanzania die getroffen zijn door blindheid, doofheid, of ziekte: geef dat zij liefdevolle verzorging ontvangen, en dat zij uitgroeien tot volwassenen die de komst van Uw Koninkrijk bespoedigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Camila Díez Blanco, lekengelovige, martelares tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.