donderdag 15 december 2022 

Barmhartige Heer, U verhoort het gebed van hen die hoopvol uitzien naar de komst van Uw Koninkrijk. Wij willen U in deze Adventstijd danken voor Uw overvloedige goede gaven aan onze wereld: voor vriendschap, hoop, vertrouwen en liefde. Wij danken U ook dat wij in vrijheid ons geloof in Jezus Christus mogen vieren. Geef dat steeds meer mensen Zijn Boodschap van heil leren kennen en aannemen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Martelaressen van Drina, vermoord omwille van hun geloof door leden van de Chetnik militie, door Christus onze Heer.