Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U vandaag voor alle bewoners van Mauritanië. Dat Gij hun ogen en oren opent voor de genezende kracht van Uw liefde en dat Gij hun hart zacht en ontvankelijk maakt om de Blijde Boodschap goed te kunnen verstaan. Wij danken U voor alle lokale geloofsverkondigers die met gevaar voor eigen leven het Evangelie van Jezus Christus verspreiden in Mauritanië. Bescherm hen bij hun gevaarlijke werk en schenk hun rust om telkens weer op kracht te komen. Door Christus onze Heer.