God van mateloze liefde, U bent de bron van alle liefde. Wij vragen Uw zegen voor de ouderen die wonen in Armenië en in Georgië. Geef dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Geef hen de energie om zich in te zetten in dienst van Uw Kerk en dat zij met liefde de Goede Boodschap van Uw Zoon doorgeven aan hun nakomelingen. Dat de ouderen een krachtig voorbeeld van navolging voor de jeugd mogen zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, door Christus onze Heer.