Almachtige God, Uw Kerk verkondigt Uw Boodschap van redding en heil over de hele wereld, ook op plekken die getekend worden door geweld tegen Christenen. Wij danken U voor de mensen van goede wil die op deze plekken helpen om Uw Boodschap te verkondigen aan armen, misdeelden en aan hen die in anonimiteit en eenzaamheid leven. Geef dat deze geloofsverkondigers vreugde ervaren bij hun werk, dat zij steun ondervinden in Uw nabijheid en dat zij bescherming ontvangen tegen intimidatie en geweld. Door Christus onze Heer.