Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij bij ons zal zijn tot aan de voltooiing van deze wereld. Wij bidden U vandaag, op weg naar Pasen, voor alle inwoners van Iran die nieuwsgierig zijn naar de Blijde Boodschap en de katholieke Kerk. Schenk hun Uw Geest van liefde voor Uw Naam. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen het geloof van de heilige apostelen doorgeven en uitleggen. Door Christus onze Heer.