Genadige God, Uw Zoon Jezus de Gezalfde genas de zieken met Zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U: genees allen die een hart van steen hebben. Geef dat de rijken en machtigen van onze wereld zich blijvend inzetten voor de misdeelden en armen, en ook opkomen voor gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.