donderdag 14 september 2023

Barmhartige God, de schande en wreedheid van de kruisdood van Jezus van Nazareth hebt U omgebogen tot teken van onze verlossing. Op deze feestdag bidden wij voor Uw Kerk in nood, die op talloze plekken ernstig vervolgd wordt. Geef dat zij trouw blijft aan Jezus Messias, en omziet naar de allerarmsten. Geef standvastigheid en kracht aan de moedige mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven de Goede Boodschap van Christus´ lijden, sterven, en verrijzenis blijven verkondigen. Wij vragen voor hen Uw krachtige bescherming. Door Christus onze Heer.