donderdag 14 oktober 2021

Genadige God, het geloof en het bloed van de martelaren heeft velen aangespoord om de Blijde Boodschap te omarmen en hun levenswijze te bekeren. Wij willen U bidden voor priesters in Colombia die met geweld geïntimideerd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus en hun inzet voor de allerarmsten. Bescherm hen en zegen hun trouwe arbeid voor uw koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Callistus, paus en martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.