Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht genezing voor de zieken die Hij liefdevol aanraakte. Wij bidden U vandaag voor ernstig zieke kinderen in Sri Lanka. Geef dat zij de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wij danken U voor de inzet van artsen, onderzoekers en verplegers die zich met veel toewijding inzetten voor de gezondheid van deze kwetsbare meisjes en jongens. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.