donderdag 14 juli 2022

God onze Vader, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome. Wij bidden U vandaag voor de jonge Christenen van de verschillende kerkelijke gezindten in Brazilië: dat zij met liefde, wijsheid en geduld blijven samenwerken aan de verbreiding van het Evangelie onder hun niet-Christelijke landgenoten. Geef dat hun frisse blik en hun jeugdige energie een nieuw impuls geven aan de oecumenische samenwerking in Brazilië en aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Wang Kuixin, lekengelovige, martelaar tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.