donderdag 14 december 2023

Goede God, Uw eigen Zoon is nedergedaald uit de hemel om ons met U te verzoenen, en te genezen. In deze Advent willen wij Uw nabijheid afsmeken voor jongeren in Indonesië die ziek zijn naar lichaam en geest. Dat Gij hun harten opent voor de genezende kracht van Uw liefde, en zacht en ontvankelijk maakt om de Goede Boodschap helder te kunnen verstaan. Geef dat Uw Kerk in Indonesië mag groeien in geloof, wijsheid, en aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.