Almachtige en barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft zichzelf ontledigd en zich uit vrije wil overgeleverd aan de dood aan het kruis om ons te verzoenen met U. Wij bidden U in deze Adventstijd voor alle mensen in het Midden-Oosten die lijden onder onrecht en armoede. Voor mensen daar die hoopvol wachten op betere tijden: dat zij Uw Zoon Jezus Christus leren kennen en in Hem de vervulling van hun wachten herkennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.