Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus genas gebroken mensen met zijn liefdevolle aanraking. Hij deed blinden zien, doven horen en lammen lopen. Wij bidden U: wees de zieken nabij die op straat leven in de grote steden van Afrika, zoals Lagos, Nairobi en Kinshasa. Geef hun de lichamelijke en geestelijke goederen die nodig zijn voor een menswaardig leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.