God onze Vader, de wreedheid van het kruis heeft Uw Zoon omgebogen tot instrument van het heil en verlossing voor alle mensen. Wij bidden U op deze feestdag van de Kruisverheffing voor Uw Kerk in nood overal ter wereld. Geef dat zij teken mag zijn van Uw heilzame Boodschap voor alle mensen. Geef ook kracht en moed aan de mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven de Goede Boodschap van het Kruis van Christus verkondigen. Door Christus onze Heer.