Barmhartige God, U wilt dat alle mensen de kans krijgen om te groeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden U daarom voor alle vluchtelingen uit Eritrea die het slachtoffer zijn van mensenhandelaren. Geef deze vluchtelingen de vrede die zij zoeken en hoop op een betere toekomst in hun landen van herkomst. Open de harten van hun vervolgers: dat zij zich bekeren tot Uw Zoon, die de liefde zelf is. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Hroznata, martelaar, door Christus onze Heer.