Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus trok rond en genas zieke en gebroken mensen met Zijn liefdevolle aanraking. Wij vragen U: raak met Uw Geest de harten aan van de religieuze leiders in India. Open hun oren voor Uw Evangelie. Geef dat zij vrede en liefde verkondigen voor alle Indiërs en hun naasten behandelen met de eerbied die iedere mens toekomt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lidwina van Schiedam, door Christus onze Heer.