Goede God,U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U danken voor deze moedige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen hun geloof in Uw Zoon met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen in Myanmar die vervolgd worden omwille van hun geloof in Christus Uw Zoon. Wij vragen U vandaag: bevrijd hen uit hun moeilijke situatie. Door Christus onze Heer.