God van erbarming, van morgenrood tot avondrood worden Uw goede daden met blijdschap verkondigd. Wij bidden vandaag om Uw zegen voor de geloofsleerlingen in Noord-Afrika die zich voorbereiden op de sacramenten van het doopsel en vormsel tijdens het komende Paasfeest. Geef dat wij zelf ons steeds bewust zijn van de koninklijke waardigheid die U ons schenkt door het doopsel en de zalving met Uw Geest, en geef dat wij altijd leven voor U. Door Christus onze Heer.