donderdag 13 oktober 2022

Goede Vader, over heel onze wereld worden Uw daden van liefde en heil verkondigd. U bent een God van levenden. Vandaag vragen wij U om Uw zegen, troost en nabijheid voor oudere mensen in Nigeria die in eenzaamheid stervende zijn. Voor Nigerianen die in pijn en angst, of in armoede moeten sterven. Dat zij door Uw barmhartigheid omgevormd worden. Door Christus onze Heer.