donderdag 13 juli 2023

Barmhartige God, in bezonnen wijsheid en in vreedzame eenvoud openbaart zich Uw goedheid. Wij danken U voor onze broeders en zusters in Vietnam die met stille daden van naastenliefde en met trouw gebed bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij vragen U: roep ook veel jonge Vietnamezen om als contemplatief te willen getuigen van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sarra van Egypte, kluizenares, door Christus onze Heer.