Genadige God, Vader van onze Redder en Heiland, Jezus Christus. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood en angst. Wij vragen U: kijk om naar de verzuchtingen van de kinderen uit Bangladesh die gedwongen worden om te werken, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Geef dat er een oplossing komt voor de armoede en sociale structuren die kinderarbeid in stand houden. Behoed kinderen tegen uitbuiting, misbruik en geweld en schenk hun de hoop die het Paasfeest belooft. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Rolando Rivi, seminarist en martelaar, vermoord door communisten in Italië, door Christus onze Heer.