God van liefde, U hebt alles geschapen en U zag dat alles goed was. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor allen in Syrië en Irak die zich bekommeren om het lot van hun arme landgenoten. Wij bidden U om sterkte, geduld en vreugde bij hun liefdeswerk. Geef dat hun werk vrucht mag dragen en bijdraagt aan de opbouw van een vreedzame samenleving. Door Christus onze Heer.