Heer onze God, in de vriendschap van mensen voor elkaar openbaart U zich telkens opnieuw. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Centraal Azië. Dat zij de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun liefdeswerk aan de armen en de behoeftigen altijd ter ere van U mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.