Barmhartige God, in godsvruchtige stilte, bezonnen wijsheid en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid. Wij danken U voor alle Christenen in China die, zonder ophef en met stille daden van naastenliefde, Uw Woord uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: roep ook jonge mensen in China om als monnik of moniaal in de stilte en eenvoud te getuigen van Uw liefde. Wij bidden dat allen die een gelofte hebben afgelegd van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, trouw blijven aan hun roeping. Door Christus onze Heer.