Eeuwige God, de Blijde Boodschap van Jezus Christus geeft ons hoop op een betere wereld. Wij danken U voor de mensen van goede wil op Sumatra die bouwen aan een samenleving van vrede en gerechtigheid. Wij vragen Uw zegen bij hun inzet: dat zij nooit de hoop verliezen, en altijd de juiste weg bewandelen die leidt naar Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.