Heer onze God, Uw levend Woord, Jezus Messias, brengt harmonie en orde in de dreigende chaos. Wij bidden U voor goed opgeleide Venezolanen die de afgelopen jaren zijn vervallen tot grote armoede. Geef dat zij de moed niet verliezen en de kans krijgen om hun kennis en deskundigheid weer in te zetten voor de wederopbouw van hun land. Door Christus onze Heer.