donderdag 12 januari 2023

Heer onze God, Gij hebt U in Jezus van Nazareth geopenbaard als de Barmhartige, Die de armen zeer nabij is en met hen meelijdt. Wij bidden U voor de allerarmsten in Egypte: mensen die leven in onwetendheid en vervuiling in de steden en dorpen langs de Nijl. Geef de straatkinderen die daar opgroeien liefdevolle verzorging, en bescherm hen tegen misbruik en uitbuiting. Open de harten en handen van de rijken opdat zij het lot van hun arme landgenoten zich aantrekken en verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Nicholas Bunkerd Kitbamrung, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Thailand, door Christus onze Heer.