donderdag 12 augustus 2021

Goede God, U hebt de mensen geschapen om in vrede, harmonie en vriendschap met elkaar te leven, terwijl zij samen bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij bidden U voor de boeren in Tanzania die onder moeilijke omstandigheden moeten werken en wonen. Geef dat zij voldoende regen krijgen wanneer droogte dreigt, en bescherm hun grond tegen erosie, opdat zij gezonde gewassen kunnen verbouwen voor hun gezinnen en voor de verkoop. Geef dat zij de nabijheid van Jezus Messias ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorsptraak van de zalige Karl Leisner, priester en martelaar, door Christus onze Heer.