Goede God, Uw Zoon Jezus Christus genas allen die hij aanraakte. Wij bidden U voor alle zieken, zwakken en ouderen die aan de rand van de maatschappij wonen, vaak in de sloppenwijken van de grote steden in onze wereld. Wees hun nabij. Geef toegang tot goede en liefdevolle verzorging. Schenk vriendschap bij eenzaamheid en troost in verdriet. Wij vragen Uw zegen voor allen die op U hun hoop hebben gevestigd. Verhoor hun gebeden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josafat, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.