Barmhartige God, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden U voor alle mensen in China die op zoek zijn naar de diepe betekenis van hun leven. Open hun hart voor het licht en de liefde van Christus. Dat zij de rust, vreugde en heldere wijsheid van het Evangelie mogen leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Jones en Johannes Wall, martelaren, door Christus onze Heer.