Barmhartige God,Uw Woord schept alles wat goed en schoon is. Wij danken U voor de leraren, artsen en kunstenaars die Uw Woord in daden van naastenliefde en schone kunsten uitdragen aan onze wereld. Wij vragen U vandaag: beziel deze goede mannen en vrouwen in hun vakkundige en mooie werk. Schenk hun Uw Geest van creativiteit, wijsheid en kracht: dat hun werk veel vrucht mag dragen voor onze wereld, speciaal voor de armen.Door Christus onze Heer.