Barmhartige God, Die omziet naar de kleinen en armen. Wij willen U in deze Paastijd allereerst danken voor de liefde die Gij aan ons aanbiedt in Jezus Christus. Wij vragen Uw nabijheid voor de armen die wonen op de afgelegen eilanden van Indonesië. Voor de eilandbewoners, vooral voor de ouderen, die gebukt gaan onder zware lasten. Schenk hun verlichting; geef hun Uw gaven van moed, en hoop op een betere toekomst. Door Christus onze Heer.