Barmhartige en eeuwige God, Gij hebt Uw Zoon gezonden om onze gebroken wereld te redden uit de macht van de zonde en de dood. Wij danken U daarom voor de vele bijzondere mannen en vrouwen in Irak en in Syrië die dit Evangelie van redding en heil uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U God: bescherm deze lekenverkondigers en geef hun wijsheid en voorzichtigheid bij hun trouwe arbeid omwille van Uw Koninkrijk. Dat hun moed veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.