donderdag 11 november 2021

Goede God, uw Zoon Jezus Christus heeft de apostelen aangesteld om het Evangelie te verkondigen en te bewaren. Op deze gedachtenis van de heilige bisschop Martinus willen wij U bidden voor de bisschoppen in India, die voor grote uitdagingen staan; om wijsheid, nederigheid, liefde, onderscheidingsvermogen en geduld bij de uitoefening van hun ambt. Geef dat zij de tekenen van onze tijd helder inzien en niet terugdeinzen de Goede Boodschap over wie de mens ten diepste is duidelijk in het openbaar te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus van Tours, bisschop, door Christus onze Heer.