donderdag 11 mei 2023

God van genadevolle trouw, U roept mannen en vrouwen om de brede en begaande paden te verlaten en de weg van Uw Zoon Jezus Christus te volgen. Wij bidden U tijdens deze Paastijd uit dank voor de zusters en broeders religieuzen die zich met grote toewijding inzetten voor de inwoners van Indonesië. Geef dat zij in vrede de vrucht van hun arbeid mogen vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Rochester, monnik, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.