donderdag 11 maart 2021

Eeuwige God, de verkondiging van Uw Zoon Jezus Christus wordt in vele samenlevingen verboden. In deze Veertigdagentijd vragen wij Uw bescherming voor de geloofsleerlingen die zich in het geheim moeten voorbereiden op de initiatie-sacramenten tijdens Pasen. Ons gebed is speciaal voor wie in Noord-Korea wonen, waar zover bekend geen sacramenten kunnen worden bediend. Blijf hen allen bemoedigen en geef dat wij ons steeds meer bewust worden van de kwetsbaarheid van onze godsdienstvrijheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Thomas Atkinson, priester en martelaar, door Christus onze Heer.