Heer van hemel en aarde, U bent de God die het eeuwige leven wilt voor alle mensen, waar ook ter wereld. Wij bidden U voor een vruchtbare verkondiging van het Evangelie. Laat Uw Kerk over de hele aarde groeien in geloof en in aantal en zo de vrede van Jezus Christus brengen tussen de volkeren. Geef dat zij voor alle bevolkingsgroepen tot teken van het heil mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.