donderdag 11 januari 2024

Levende God, U bent de bron en adem van al wat leeft. Wij danken U vandaag voor Jezus Christus, die voor ons de deur naar de hemelse vrijheid geopend heeft. Wij bidden U voor alle mensen in Niger die vandaag lijden onder wanhoop en verdriet. Voor hen die gevangen zitten en ziek zijn; voor hen die bedreigd en misbruikt worden. Om Uw nabijheid. Wij bidden U speciaal voor hen die hun landgenoten tot slachtoffer maken: om inkeer, berouw, en genezing. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Carter, echtgenoot, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.