donderdag 11 februari 2021

Goede God, Uw Zoon Jezus Messias geneest de gebrokenheid van onze wereld door de uitademing van zijn heilige Geest . Wij bidden U vandaag voor alle zieken en stervenden, vooral in de Islamitische Republiek van Mauritanië. Wij bidden dat zij de geestelijke en lichamelijke zorg ontvangen die zij nodig hebben en dat zij daarin de nabijheid van Jezus Christus ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, door Christus onze Heer.