donderdag 11 augustus 2022

Grote en sterke God, in Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus hebt Gij Uw heerlijkheid en mededogen aan alle volkeren geopenbaard. Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, is de nieuwe Adam die ons de sleutels aanreikt tot het ware leven. Wij bidden U vandaag voor de priesters in India die werkzaam zijn in het pastoraat. Speciaal voor priesters die ziek zijn, ontmoedigd zijn of gevangen zitten. Schenk hen de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Clara van Assisi, door Christus onze Heer.