donderdag 11 april 2024

Barmhartige Heer, Gij hebt Uw trouwe liefde aan alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag voor de katholieke onderwijzers en onderwijzeressen in Maleisië. Wij vragen U dat zij beschikken over de voorwaarden en het materiaal voor goed onderwijs. Geef dat zij oog hebben voor het belang van een grondige catechese in de geheimen van het katholieke geloof en hun leerlingen inspireren met hun les en Christelijke levenswijze. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stanislaus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.