Liefdevolle God, met broden stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Wij willen U bidden voor de armen in India. Geef dat alle inwoners van dit enorme land elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, ouderen en zieken. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Open ons hart steeds weer om de noden van onze naasten te verstaan en om te handelen naar het voorbeeld van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clara, door Christus onze Heer.