Heer onze God, U verlangt dat wij U in vrijheid dienen met heel ons hart, ziel en lichaam. Wij bidden U op deze feestdag speciaal voor mensen in Europa die zoeken naar de zin van hun leven: dat zij de Blijde Boodschap van Christus en Zijn Kerk leren kennen en omarmen, en aan hun naasten verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.

_x000D_