Levende God, het Evangelie van Uw Zoon schenkt de mensen het ware leven. Wij danken U voor de vele actieve religieuze congregaties in India die hun landgenoten bijstaan in hun materiële en geestelijke noden. Wij vragen U vandaag: verlicht de levens van de Indiërs die gebukt gaan onder onrecht en grote armoede. Wees hun nabij die in eenzaamheid leven. Door Christus onze Heer.